Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN CHO THUÊ MẶT BẰNG - CO.OPFOOD

Co.opFood

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 7,000,000 - 11,000,000 VND
Industry Real Estate, Sales / Business Development, Architect, Arts / Creative Design, Finance / Investment, Consulting
Deadline to Apply 25/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 1. Phối hợp với các bộ phận liên quan để tập hợp thông tin, phân tích đề xuất, chuẩn bị tài liệu, xây dựng và cập nhât các vấn đề về thuê mướn mặt bằng. 
 2. Chịu trách nhiệm phân phối soạn thảo, lưu trữ tài liệu và triển khai về công tác thuê mướn cho các bộ phận, đơn vị.
 3. Tham gia khảo sát, tìm hiểu nhu cầu thị trường, khách hàng của các đối tác thuê mướn để làm cơ sở đề xuất/ triển khai các hoạt động thuê mướn phù hợp với mô hình Co.op Food.
 4.  Đàm phán, soạn thảo hợp đồng liên quan công tác thuê mướn. 
 5. Tham mưu về doanh thu, các đề xuất phương án về công tác thuê mướn tại Co.op Food. 
 6. Kiểm tra công tác tuân thủ thuê mướn từ đối tác/ cửa hàng Co.op Food theo hợp đồng đã ký kết. 
 7. Thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác thuê mướn, kiểm soát diện tích sử dụng tại Co.op Food.

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Bất động sản
 2. Tuổi từ 22. Ngoại ngữ, Vi tính: B

 

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.