Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT VÀ BẢO TRÌ XÂY DỰNG CO.OPFOOD

Co.opFood

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 8,000,000 - 11,000,000 VND
Industry Maintenance, Architect, Arts / Creative Design, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Quản trị dự án, giám sát, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các Phòng/ Ban/ Đơn vị nhằm đảm bảo công trình thực hiện đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.
 • Phối hợp với các Phòng/ Ban/ Đơn vị chọn trang thiết bị phù hợp với tình hình kinh doanh của cửa hàng Co.opFood trực thuộc và giảm thiểu chi phí đầu tư.
 • Hoạch định tiến độ và giám sát quá trình thi công xây dựng, sửa chữa cửa hàng mới chuẩn bị khai trương.
 • Quản lý các hợp đồng và các giấy tờ quan trọng liên quan đến thi công xây dựng, trang thiết bị.
 • Nghiệm thu công trình theo chuẩn concept.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng Khối ngành Kiến trúc/ Xây dựng
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vựa liên quan.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.