Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN KCS TRUNG TÂM PHÂN PHỐI MIỀN BẮC (BẮC NINH)

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Bac Ninh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification High School / Equivalent
Experiences No Experience
Salary 6,000,000 - 7,500,000 VND
Industry Other, Quality Control (QA/QC), Freight / Logistics / Warehouse
Deadline to Apply 15/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa ở khâu nhập hàng.

- Kiểm tra chất lượng hàng nhập kho theo quy định của Phòng Kinh Doanh ban hành, lập biên bản ghi nhận tình trạng hàng hóa.

- Tổng hợp, theo dõi và gửi thông tin chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa đã được kiểm tra cho bộ phận liên quan.

- Tuân thủ và đề xuất cải tiến các quy trình nội bộ.

Job Requirement

 • Chuyên môn: Tốt nghiệp THPT trở lên
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
 • Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu liên quan đến công việc.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.