Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CO.OPMART CÁI BÈ (TIỀN GIANG)

Co.opmart

Work Location Tien Giang
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 05/09/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Lập chứng từ thu, chi các khoản liên quan đến tiền mặt. Lập UNC đối chiếu số dư tài khoản với sổ phụ ngân hàng: tạm ứng, thanh toán tiền hàng với chi phí,….
- Kiểm tra hóa đơn chứng từ dịch vụ
- Theo dõi nộp tiền bán hàng quản lý đối chiếu cân đối thừa thiếu thu ngân, kiểm soát báo cáo bán hàng từng till,  ca, cash, user thu ngân theo đúng nguyên tắc quản lý tiền hàng, tài sản của đơn vị.
- Thực hiện kiểm quỹ cuối ngày. Lập biên bản kiểm quỹ tiền mặt quỹ hằng ngày.
- Kiểm tra nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, kiểm tra các khoản thu ngân hàng,  theo dõi sổ phụ ngân hàng
-  Hoạch toán tất cả giao dịch hằng ngày.
- Kiểm soát các khoản chi phí, đảm bảo tính hợp lệ chính xác,….
- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Trung cấp ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng trở lên,  Cao đẳng trở lên khối ngành Kinh doanh và quản lý hoặc Đại học trở lên khối ngành khác và có kinh nghiệm liên quan.
- Nhanh nhẹn, trung thực, siêng năng, cẩn thận, chịu khó.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.