Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - KHO TRUNG TÂM PHÂN PHỐI MIỀN BẮC (BẮC NINH)

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Bac Ninh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences Not required
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu sau khi Thủ kho đã nhập hàng vào hệ thống.
 • Xuất Hóa đơn, chứng từ điều chuyển nội bộ cho các đơn vị và Nhà cung cấp
 • Cập nhật đối chiếu và chuẩn bị các chứng từ cần thiết cho việc thanh toán các khoản chi phí phát sinh phục vụ cho hoạt động tại TTPP.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Kế toán, Tài chinh.
 • Thành thạo vi tính
 • Ưu tiên có kinh nghiệm

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.