Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THU CHI - KHÁCH SẠN CHARMANT SUITES CẦN THƠ

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Can Tho
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Restaurant / Hotel
Working Type Work from home
Deadline to Apply 15/10/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Quản lý điều hành tất cả hoạt động chi trả được duyêt, đảm bảo các khoản chi luôn chính xác, báo cáo – ghi nhận sổ sách, tài khoản, chứng từ minh bạch & đúng thời hạn quy định, đúng quy trình – nguyên tắc.
- Đảm bảo tất cả các Báo cáo định kỳ cho Kế Toán Trưởng đầy đủ và đúng ngày theo quy định.
- Đảm bảo về mức chi tiêu thực tế của bộ phận luôn hợp lý – hiệu quả, nằm trong kế hoạch, dự toán.
- Quản lý – sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhân lực…đúng mục đích công việc, tiết kiệm và không sử dụng phung phí, cho mục đích cá nhân.
- Luôn tìm hiểu, nắm bắt tình hình kinh doanh, công nợ phải chi cho khách hàng – đối tác để đưa ra dự báo ngắn hạn, dài hạn về các khoản chi – dòng tiền, báo cáo - đề xuất Kế Toán Trưởng điều chỉnh – cân đối chiến lược tài chính, xin chỉ đạo xử lý phù hợp.
- Tham gia họp bộ phận định kỳ để xem xét – đánh giá lại các hoạt động của bộ phận và đề ra phương án cho thời gian tới.
- Đảm bảo tất cả hồ sơ, chứng từ được lưu trữ theo quy định.
 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành Kế toán - Kiểm toán hoặc khối ngành khác và có kinh nghiệm liên quan.
- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Vi tính: Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.