Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN NGÀNH HÀNG - VĂN PHÒNG CO.OPFOOD

Co.opFood

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary 9,000,000 - 13,000,000 VND
Industry Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Customer Service
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Đặt hàng cho các Co.op Food khai trương
 • Phân bổ hàng hóa, cẩm nang mua sắm
 • Kiểm soát các chương trình về hàng khuyến mãi, hàng mới, điều kiện chiết khấu
 • Khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh
 • Cập nhật các mã bán nhanh, bán chậm, giải phóng hàng tồn, đề xuất hướng xử lý
 • Quản lý nhiệm vụ cho thuê ụ, quầy kệ trưng bày sản phẩm
 • Tìm hiểu nguyên nhân khi doanh thu tăng – giảm đột biến
 • Phân tích số liệu kinh doanh để cơ cấu hàng hóa phù hợp cho từng Co.op Food.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh doanh và quản lý hoặc khối ngành khác nhưng có chứng chỉ liên quan.

-Vi tính: Ứng dụng CNTT cơ bản

- Anh văn trình độ A

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.