Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ KẾ HOẠCH (TỔ NGÂN SÁCH) - PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, IT - Hardware / Network, Risk Division, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Quản lý hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan đến dự án theo quy định
 • Tổ chức công tác đấu giá/đấu thầu và mua sắm tập trung
 • Điều phối, phối hợp các thành viên trong hệ thống để thực hiện kế hoạch dự án
 • Phụ trách ISO và lưu trữ tất cả hồ sơ thầu, hợp đồng kinh tế, hồ sơ thanh toán, các tờ trình phê duyệt của P.CNTT
 • Phụ trách Helpdesk

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý, CNTT
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong triển khai dự án hoặc công tác đấu thầu, đấu giá, kiểm soát chi phí

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.