Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN ON APP - VP COOP FOOD

Co.opFood

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 9,000,000 - 13,000,000 VND
Industry Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Customer Service
Deadline to Apply 30/05/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Xây dựng CTKM theo tháng, quý, năm trên nền tảng Online, phù hợp với đối tượng KH Online

Ngiên cứu thị trường để tham mưu chiến lược  phù hợp cho công tác kinh doanh online

Theo dõi đánh giá rổ danh mục hàng hóa trên nền tảng Online theo từng thời điểm

Theo dõi vận hành điều phối tại các điểm bán, để kịp thời cảnh báo khi có rủi ro

Đảm bảo chỉ tiêu online

Thương lượng với đối tác online để phối hợp thực hiện chương trình khuyến mãi, quảng bá thương hiệu đến người dùng

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh doanh và quản lý hoặc khối ngành khác nhưng có chứng chỉ liên quan.

-Vi tính: Ứng dụng CNTT cơ bản

- Anh văn trình độ A

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.