Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART XA LỘ HÀ NỘI (THỦ ĐỨC)

Co.opmart

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification No Degree
Experiences Not required
Salary 5,800,000 - 6,000,000 VND
Industry Unskilled Workers
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Description

 • Chuẩn bị hàng hóa, kho bãi theo phân công.
 • Nhập, xuất hàng hóa theo nguyên tắc nhập trước xuất trước.
 • Vận chuyển hàng nhập, xuất đúng quy trình, quy định
 • Thực hiện theo quy trình, quy định, hướng dẫn công việc để giảm tỷ lệ hao hụt hàng hóa, hàng không phù hợp, hàng hủy,…
 • Tuân thủ các quy định phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh kho.
 • Sử dụng, bảo quản trang thiết bị trong kho, phương tiện bảo vệ cá nhân và phương tiện phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định.

Job Requirement

 • Không yêu cầu bằng cấp, có sức khỏe, trung thực,chịu khó
 • Có trách nhiệm chuyển hàng đã được kiểm nhận vào kho.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.