Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPFOOD

Co.opFood

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 7,000,000 - 10,000,000 VND
Industry Food Tech / Nutritionist, Biotechnology
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Thực hiện thủ tục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP, vệ sinh thú y, giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép môi trường
 • Hướng dẫn, triển khai, kiểm tra đánh giá áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
 • Giám sát việc thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa của các cửa hang
 • Lập đề án và báo cáo môi trường cho các cửa hàng
 • Xây dựng quy trình và hướng dẫn công việc
 • Công tác kiểm nghiệm, báo cáo VSATTP – Đánh giá nội bộ các Co.op Food
 • Khu vực quận 12, Gò Vấp

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan đến thực phẩm, quản trị chất lượng, bảo vệ môi trường hoặc các ngành khác nếu có thâm niên công tác tại siêu thị ít nhất 01 năm
 •  Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet
 • Anh văn trình độ A

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.