Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CONCEPT - CO.OPFOOD

Co.opFood

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 7,000,000 - 11,000,000 VND
Industry Sales / Business Development, Architect, Arts / Creative Design
Deadline to Apply 30/10/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 1. Phối hợp với các bộ phận liên quan để tập hợp thông tin, phân tích đề xuất, chuẩn bị tài liệu, xây dựng và cập nhât sổ tay Concept Co.op Food
 2. Chịu trách nhiệm phân phối lưu trữ tài liệu và triển khai Sổ tay Concept cho các bộ phận, đơn vị.
 3. Tham gia khảo sát, tìm hiểu nhu cầu khách hàng của Co.op Food để làm cơ sở phát triển các dịch vụ mới, vị trí cho thuê tại cửa hàng.
  Tham gia nghiên cứu thị trường, nhà cung cấp và đề xuất những sản phẩm dịch vụ, đối tác, nhà cung cấp phù hợp cho việc hợp tác triển khai dịch vụ tại chuỗi Co.op Food
  Tổ chức công tác vận hành dịch vụ tại chuỗi Co.op Food để đạt yêu cầu về kế hoạch kinh doanh mảng dịch vụ phụ trách.
  Thực hiện các báo cáo liên quan

Job Requirement

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thiết kế, Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất

–  Tuổi từ 22. Ngoại ngữ, Vi tính: B

 

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.