Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CONCEPT - CO.OPFOOD

Co.opFood

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences Not required
Salary 7,000,000 - 10,000,000 VND
Industry Sales / Business Development, Architect, Arts / Creative Design
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 1. Phối hợp với các bộ phận liên quan để tập hợp thông tin, phân tích đề xuất, chuẩn bị tài liệu, xây dựng và cập nhât sổ tay Concept Co.op Food
 2. Chịu trách nhiệm phân phối lưu trữ tài liệu và triển khai Sổ tay Concept cho các bộ phận, đơn vị.
 3. Phối hợp các bô phận xây dựng chiến lược hàng hóa và chiến lược hàng hóa, chiến lược giá và dịch vụ cho chuỗi Co.op Food
 4. Nghiên cứu và cải tiến Concept Co.op Food
 5. Thực  hiện tổ chức công tác triển khai, kiểm tra duy trì thực hiện theo đúng sổ tay Concept Co.op Food của cửa hàng Co.op Food trực thuộc chuẩn bị khai trương và trong quá trình vận hành.
 6. Phối hợp với bộ phận Quản trị ngành hàng Quản lý chất lượng đánh giá việc thực hiện của cửa hàng Co.op Food trực thuộc theo hệ thống quản lý chất lượng cẩm nang vận hành và concept.
 7. Tham gia huấn luyện nghiệp vụ liên quan.
 8. Tuân thủ chính sách bảo mật thông tin.
 9. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan, thực hiện bàn giao công việc theo quy định.

Job Requirement

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thiết kế, Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất

–  Tuổi từ 22. Ngoại ngữ, Vi tính: B

 

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.