Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Quản lý tài sản Trung tâm thương mại Sense Market Cái Bè - Công ty SCID

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Tien Giang
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry HSE, Maintenance, Mechanical / Auto / Automotive, Risk Division, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
Deadline to Apply 31/12/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Nghiệm thu, báo cáo, kiểm soát chất lượng dịch vụ của các đối tác vận hành.
- Tổ chức kiểm tra chất lượng dịch vụ của các đối tác và báo cáo khắc phục.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, thái độ làm việc và thái độ đối với KH của đối tác cung cấp dịch vụ.
- Ghi nhận đầy đủ tình hình trang thiết bị các khu vực vệ sinh. Thực hiện giám sát đầy đủ các khu vực chung dành cho khách hàng, không để khách hàng khiếu nại về tình hình vệ sinh của Trung tâm.
- Kiểm soát các quá trình thu gom, xử lý rác thải; ....
- Tổ chức các hoạt động chăm sóc và cải tạo cảnh quan.
- Quản lý tình trạng khách hàng sử dụng mặt bằng và tình trạng mặt bằng. Đảm bảo tình trạng mặt bằng đúng quy định của công ty, đúng yêu cầu của khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị chất lượng/khối ngành quản trị - quản lý/chuyên ngành môi trường và bảo vệ môi trường hoặc các ngành khác có kinh nghiệm liên quan.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.