Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ TRƯNG BÀY NGÀNH HÀNG (Phòng Quản lý Concept)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences Not required
Salary Negotiable
Industry Retail / Wholesale
Deadline to Apply 29/11/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Địa điểm làm việc: 131 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Thời gian làm việc: T2 - sáng T7 (T2-T6: 8h-17h, sáng T7: 8h-12h)

 • Phân tích số liệu, khảo sát thị trường (doanh số bán của các mặt hàng, xu hướng các mặt hàng tiềm năng …) cho các nhóm hàng phụ trách
 • Định vị trưng bày theo thứ tự liên kết các nhóm ngành hàng
 • Phân tích và đề xuất các thay đổi trưng bày, bổ sung trang thiết bị lên Tổ trưởng phụ trách.
 • Đề xuất thay đổi thiết kế sơ đồ trưng bày cho tổ trưởng dựa trên các báo cáo phân tích số liệu và thực hiện vẽ sơ đồ trưng bày chi tiết cho nhóm hàng phụ trách theo kế hoạch.
 • Tham gia kiểm tra việc trưng bày hàng hóa trong chuỗi siêu thị Co.opmart
 • Khảo sát và đề xuất trang thiết bị mới
 • Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc và Tổ trưởng phân công
 • Tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Công nghệ Thông tin, QTKD, Marketing
 • Sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
 • Ngoại ngữ: Anh văn bậc 2 hoặc tương đương
 • Vi tính: Ứng dụng CNTT cơ bản và các phần mềm chuyên dụng (Autocad, Spaceman - chưa có kinh nghiệm sử dụng sẽ được đào tạo)
 • Kỹ năng phân tích số liệu, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm
Job tags: chuyên viên

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.