Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN THU MUA (KHÁCH SẠN CHARMANT SUITES CẦN THƠ)

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Can Tho
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Restaurant / Hotel, Accounting and Finance Division, Purchasing / Merchandising
Deadline to Apply 15/10/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Tham vấn Trưởng Bộ phận Thu Mua các mặt hàng cùng chủng loại theo yêu cầu với tính năng ưu việt hơn, giá tốt hơn – tiết kiệm chi phí hoạt động của bộ phận và của khách sạn.
- Thực hiện đầy đủ các thủ tục – quy trình mua sắm của khách sạn các Đề xuất đã được Kế Toán Trưởng thẩm định & phê duyệt.
- Báo cáo TBP Thu Mua tất cả các sự việc – vướng mắc, liên quan chứng từ thuế, quy định tài chính… và đề xuất phương án & nhận chỉ đạo xử lý – khăc phục.
- Tiếp nhận tất cả các sự việc, yêu cầu… từ các Trưởng Bộ Phận, đồng nghiệp trong khách sạn một cách chuyên nghiệp, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Quản Lý Thu Mua để được chỉ đạo xử lý - đảm bảo các vấn đề được giải quyết thỏa đáng.
- Kiểm tra cẩn thận về số lượng, chủng loại, tính năng… các hàng hóa – vật dụng, trang thiết bị, thời gian cần dùng….của các Trưởng Bộ Phận yêu cầu. Tìm các nhà cung cấp để so sánh thương thảo với giá tốt nhất, phù hợp với các yêu cầu, điều khoản thanh toán & giao hàng & bảo hành – bảo dưỡng thuận tiện nhất cho khách sạn để tiến hành làm Đề xuất cho Quản Lý Thu Mua trình Kế Toán Trưởng – Ban Giám Đốc khách sạn phê duyệt.
- Đảm bảo việc thu mua luôn tuân thủ đầy đủ quy trình và được phê duyệt của các cấp có thẩm quyền, các báo cáo, sổ sách chứng từ hoàn chỉnh.
- Đảm bảo về mức chi tiêu thực tế của bộ phận luôn hợp lý – hiệu quả, nằm trong kế hoạch, dự toán.
- Tham dự các lớp huấn luyện thông qua các chương trình và chiến dịch đào tạo của bộ phận, của khách sạn đề ra.
- Sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhân lực…đúng mục đích công việc, tiết kiệm và không sử dụng phung phí, cho mục đích cá nhân. 
- Luôn tìm tòi các sản phẩm mới, nhà cung cấp… liênquan hoạt động khách sạn, với tính năng – hiệu quả cao hơn, giá & điều khoản thanh toán cạnh tranh hơn…đề xuất thay đổi sản phẩm đang sử dụng, nhà cung cấp đang hợp tác.
- Tham gia họp bộ phận định kỳ để xem xét – đánh giá lại các hoạt động của bộ phận và đề ra phương án cho thời gian tới.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành Kế toán – Kiểm toán/ chuyên ngành Tài chính – ngân hàng/chuyên ngành Tài chính – doanh nghiệp hoặc khối ngành khác có kinh nghiệm liên quan.
- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Vi tính: Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh. 

People also viewed

Current Job

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.