Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN VĂN THƯ - PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ & BẢO VỆ

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences Not required
Salary 6,000,000 - 7,500,000 VND
Industry Administrative / Clerical
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Cập nhật thông tin, văn bản liên quan đến công tác văn thư, quản lý dấu lên VPĐT theo phân cấp.
 • Tiếp nhận văn thư từ bên ngoài và bên trong nội bộ bảo vệ ( vào sổ, ký nhận).
 • Giao nhận văn thư, công văn và công văn mật từ bên ngoài, trong nội bộ (ký nhận, giao nhận đến các Phòng, Ban, Đơn vị trong hệ thống).
 • Tuân thủ đúng quy chế văn thư lưu trữ.
 • Trích lục văn thư theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.
 • Theo dõi, cho số ký hiệu, là đầu mối phân phối tập trung các tài liệu (gồm thông báo, tài liệu Concept, tài liệu tổ chức, trừ tài liệu ISO).
 • Gửi thư, giao dịch làm visa, passort theo phân công.
 • Triển khai kế hoạch chỉnh lý và tiêu hủy tài liệu hết thời hạn đến các Phòng, Ban và các Đơn vị trực thuộc.
 • Cập nhật các văn bản liên quan đến công tác văn thư lưu trữ.
 • Đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn.
 • Thực hiện báo cáo vào mỗi đầu tháng số lượng giấy, mực photo sử dụng trong tháng.
 • Quản lý, theo dõi việc sửa chữa, bảo 

Job Requirement

 • Trung cấp trở lên khối ngành Kinh doanh và quản lý hoặc khối ngành khác và có kinh nghiệm liên quan
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản các loại: văn bản hành chính, văn bản chuyên môn,…
 • Khả năng tra cứu, tổng hợp thông tin, quản lý và lưu trữ hồ sơ.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.