Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÓM TRƯỞNG BẢO TRÌ CO.OPMART QUẢNG BÌNH

Work Location Quang Binh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 - 3 Years
Salary 8,000,000 - 9,000,000 VND
Industry Maintenance
Deadline to Apply 31/10/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện công tác bảo trì hệ thống, ttrang thiết bị kỹ thuật theo đúng quy trình và tần suất quy định.

- Thực hiện công tác sữa chữa định kỳ các trang thiết bị tại Đơn vị.

- Công tác mua sắm các trang thiết bị thay thế và mới.

- Công tác cảnh báo hiện trạng máy móc trang thiết bị cần phải bảo trì sữa chữa.

- Dự trù kinh phí bảo trì, sữa chữa.

- Công tác giám sát, nghiệm thu xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại siêu thị.

- Công tác điều hạnh tổ.

- Đào tạo và phát triển nhân viên;

- Quy trình nội bộ.

- Thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân công;

- Tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể.

Job Requirement

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện/Điện lạnh/Kỹ thuật môi trường.

- Ưu tiên cho người có kinh nghiệm về bảo trì. Đã qua các khóa huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan.

- Biết sử dụng vi tính văn phòng, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề.

- Nhanh nhẹn, trung thực.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.