Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÓM TRƯỞNG KẾ TOÁN KHO

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Binh Duong, Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Freight / Logistics / Warehouse, Import / Export
Deadline to Apply 22/04/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Description

– Quản lý công tác nhập hóa đơn hàng hóa đầu vào, kiểm soát số liệu kế toán về hàng hóa trên chương trình điện toán.

– Giám sát các giao dịch, các bút toán liên quan đến hàng hóa (nhập xuất tồn, doanh thu, giá vốn, hao hụt...).

– Báo cáo, phân tích số liệu tồn kho, số vòng quay vốn, tình hình hao hụt hàng hủy, hao hụt kiểm kê,…

– Phân công, giám sát công tác bảo quản chứng từ theo đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Liên hiệp.

– Phân ca, chấm công, quản lý giờ làm việc và chất lượng công việc của nhân viên trong bộ phận theo phân công.

 

Job Requirement

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên nhóm ngành Kế toán

- Kiểm toán, ngành Tài chính –Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp

– Kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương

– Kiến thức về các nghiệp vụ kế toán, tài chính doanh nghiệp, quy định của Pháp luật về kế toán, tài chính

– Hiểu và sử dụng các phần mềm kế toán

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 1 hoặc tương đương.

 – Vi tính: Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương.

People also viewed

Current Job

NHÓM TRƯỞNG KẾ TOÁN KHO

Các đơn vị trực thuộc

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.