Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÓM TRƯỞNG KẾ TOÁN - TRUNG TÂM PHÂN PHỐI BẮC NINH

Saigon Co.op

Work Location Bac Ninh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Retail / Wholesale
Deadline to Apply 15/04/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Kế toán trưởng Liên hiệp về việc tổ chức công tác kế toán tại đơn vị.

- Báo cáo với KTT Liên hiệp về những chỉ đạo của GĐ đơn vị không đúng nguyên tắc, quy định trong quản lí kế toán, tài chính.

- Thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định về công tác tài chính, kế toán các quy trình, quy định và hướng dẫn của Liên hiệp.

-  Theo dõi, kiểm tra, giám sát các khoản thu chi của đơn vị.

- Lập đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán, tài chính.

- Lập kế hoạch ngân sách hằng năm.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán hoặc tài chính - ngân hàng.
 • Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương
 • Có kinh nghiệm từ 1 năm

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.