Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÓM TRƯỞNG THU NGÂN - KHÁCH SẠN CHARMANT SUITES CẦN THƠ

Work Location Can Tho
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Finance / Investment
Deadline to Apply 15/10/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Quản lý điều hành tất cả hoạt động của Nhân viên thu ngân thuộc Bộ Phận Kế Toán, đảm bảo các khoản thu luôn đầy đủ, báo cáo – ghi nhận sổ sách, tài khoản, thông tin hóa đơn - chứng từ chính xác & đúng thời hạn quy định, việc nộp quỹ và quản lý tiền mặt luôn an toàn, đúng quy trình – quy định.
- Đảm bảo tất cả các Báo cáo định kỳ cho Kế Toán Trưởng đầy đủ và đúng ngày theo qui định.
- Đảm bảo về mức chi tiêu thực tế của bộ phận luôn hợp lý – hiệu quả, nằm trong kế hoạch, dự toán.
- Chịu trách nhiệm huấn luyện cho nhân viên Thu Ngân trong bộ phận thông qua các chương trình và chiến dịch đào tạo của bộ phận, của khách sạn đề ra.
- Quản lý – sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhân lực, trang thiết bị…đúng mục đích công việc, tiết kiệm và không sử dụng phung phí, cho mục đích cá nhân.
- Tham gia họp bộ phận định kỳ để xem xét – đánh giá lại các hoạt động của bộ phận và đề ra phương án cho thời gian tới.
- Xây dựng kế hoạch huấn luyện nhân viên. Đảm bảo việc đào tạo nhân viên trong bộ phận luôn được thực hiện đầy đủ, hiệu quả.
- Giám sát, đánh giá và xử lý vi phạm & đề xuất khen thưởng…cho tất cả nhân viên dưới quyền trong bộ phận theo quy chế, qui định của khách sạn và luật định.
- Đảm bảo Tất cả hồ sơ, chứng từ được lưu trữ theo quy định.
 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên khối ngành Kế toán - Kiểm toán hoặc khối ngành khác và có kinh nghiệm liên quan.
- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Vi tính: Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương.
- Giao tiếp Tiếng Anh lưu loát.
 

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.