Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÓM TRƯỞNG XUẤT HÀNG (Kho Lê Minh Xuân - Bình Chánh)

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Competitive
Industry Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Freight / Logistics / Warehouse, Import / Export
Deadline to Apply 24/04/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

– Giám sát hoạt động kiểm chéo hàng hóa sau khi soạn.

– Hỗ trợ Tổ trưởng giám sát công tác xuất hàng hằng ngày đảm bảo đúng quy trình, quy định của đơn vị và Liên hiệp.

– Kiểm tra công tác xuất hàng đảm bảo xuất đúng số lượng, chất lượng, chủng loại cho các điểm bán, khách hàng,… theo chứng từ đã chuẩn bị.

– Hỗ trợ, xử lý các sự cố, vấn đề phát sinh trong quá trình xuất hàng theo phân công.

– Theo dõi lịch xuất hàng hằng ngày.

– Điều phối công tác vận chuyển hàng hóa và kiểm tra sổ sách, chứng từ hợp lệ, kiểm tra niêm phong xe giao hàng,… trong quá trình xuất hàng.

– Kiểm soát, đảm bảo công tác giao hàng thực hiện đúng kế hoạch.

– Tiếp nhận thông tin (điểm bán trong hẻm, đường nhỏ,…) và sắp xếp xe SMT, nhân viên theo xe giao hàng.

– Phân ca, chấm công, quản lý giờ làm việc và chất lượng công việc của nhân viên trong bộ phận theo phân công.

– Ghi nhận năng suất của nhân viên.

– Tuân thủ công tác ANTT, ATVSLĐ và PCCN,… tại kho vệ tinh theo quy trình, quy định của đơn vị và Liên hiệp. 

Job Requirement

 – Trung cấp trở lên khối ngành Kinh doanh và quản lý hoặc Cao đẳng trở lên khối ngành khác và có kinh nghiệm liên quan.

– Kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương

– Kiến thức cơ bản về quy trình, nghiệp vụ xuất, nhập hàng hóa

– Hiểu và sử dụng được các phần mềm quản lý kho để theo dõi tình trạng hàng hóa, lập kế hoạch xuất hàng,... Khả năng sử dụng các thiết bị, máy móc trong kho

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.