Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHO THUÊ MẶT BẰNG (LEASING) - PHÒNG QUẢN LÝ KHÔNG GIAN MUA SẮM

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Vice Director
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate, Sales / Business Development, Other, Executive management, Risk Division
Deadline to Apply 30/04/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Công tác đầu tư và phát triển kinh doanh: Phối hợp với các bộ phận trong việc thiết kế quy hoạch khu cho thuê để có thể khai thác doanh thu từ mặt bằng cho thuê hiệu quả.
 • Công tác quy hoạch mặt bằng và không gian: Chỉ đạo công tác phối hợp liên quan đến việc quy hoạch bố trí layout khu cho thuê.
 • Công tác quản lý kinh doanh mặt bằng, quảng cáo trong và ngoài siêu thị: Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp cận, phát triển khách hàng mục tiêu. Xem xét và chọn lọc nguồn, đối tượng khách hàng nhằm khai thác việc kinh doanh cho thuê mặt bằng. Xây dựng các giải pháp nhằm tối đa hóa doanh thu. Đề xuất các chính sách giá thuê thu hút khách hàng.
 • Chính sách, quy trình quản lý Không gian mua sắm và khu cho thuê tại siêu thị Co.opmart: Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng và quảng cáo của khu cho thuê. Lập chính sách kiểm tra, chấm điểm các siêu thị liên quan cho thuê mặt bằng và khu cho thuê.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành kinh doanh và quản lý
 • Có kinh nghiệm quản lý 02 năm trở lên (đã giữ cương vị Trưởng hoặc Phó một đơn vị kinh tế, kỹ thuật, quản lý nhà nước....) hoặc đã có kinh nghiệm công tác tại lĩnh vực này ít nhất 03 năm

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.