Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

PHÓ GIÁM ĐỐC - PHÒNG PHÁP CHẾ

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Vice Director
Job Type Permanent
Qualification No Degree
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Legal Division, Law / Legal Services
Deadline to Apply 04/08/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Quản lý, điều hành hoạt động, hoạch định chiến lược phát triển của bộ phận phụ trách nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.
 • Hỗ trợ Giám đốc trong công tác:

+ Tham gia vào các dự án với vai trò tư vấn về pháp lý.

+ Đàm phán, thẩm định tính pháp lý các hợp đồng thương mại và văn bản nội bộ (theo phân công của cấp trên trực tiếp).

+ Là đầu mối về mặt pháp lý làm việc với các phòng ban.

 • Dự thảo, sửa đổi, xây dựng và cập nhật các nội quy, quy định của Liên hiệp để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
 • Theo dõi, hỗ trợ tư vấn và giải quyết các trường hợp phù hợp với phân quyền.
 • Phân công, giám sát các công tác vận hành nội bộ và quản lý các thủ tục pháp lý.

Job Requirement

- Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp Đại học Khối ngành Pháp Luật.

- Có kinh nghiệm quản lý 02 năm trở lên (đã giữ cương vị Trưởng hoặc Phó một đơn vị kinh tế, quản lý nhà nước, … ở cấp cơ sở hoặc cao hơn) hoặc công tác trong lĩnh vực pháp lý 03 năm trở lên.

- Yêu cầu kỹ năng: Tiếng Anh bậc 2 hoặc tương đương, Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương. 

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.