Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

PHÓ GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ DỮ LIỆU LOGISTICS, HỆ THỐNG KPI - PHÒNG LOGISTICS

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Vice Director
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Other, Executive management, Risk Division, Freight / Logistics / Warehouse
Deadline to Apply 30/04/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Đề xuất kế hoạch chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và quản trị dữ liệu phục vụ cho công tác logistics, báo cáo tồn kho, xây dựng và quản lý hệ thống KPIs, các ứng dụng Công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý hoạt động logistics.
 • Quy hoạch mạng lưới TTPP: Thiết lập và xây dựng các KPIs dịch vụ của Trung tâm phân phối/kho vệ tinh phục vụ cho quy hoạch mạng lưới.
 • Hoạt động vận chuyển hàng hóa từ TTPP đến siêu thị: Xem xét và phê duyệt kết quả phân tích đánh giá KPI đến vận chuyển hàng hóa.
 • Công tác xây dựng và cải tiến quy trình: Thực hiện đánh giá KPIs việc thực hiện của phòng ban.
 • Hệ thống KPIs liên quan đến TTPP, dịch vụ thuê ngoài và các điểm bán: Xây dựng, rà soát, cập nhật báo biểu và quản lý hệ thống KPI cho việc vận hành kho, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ các nhà cung cấp thuê ngoài, việc tuân thủ lịch đặt hàng của các điểm bán và các KPI nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng.
 • Các phương thức vận chuyển hiệu quả, tiết kiệm chi phí: Thiết lập các KPIs có liên quan để đánh giá hiệu quả tiết kiệm chi phí vận chuyển hàng năm để tham mưu cho Giám đốc
 • Quản lý chi phí Logistics hiệu quả: Chịu trách nhiệm giám sát chi phí đầu tư liên quan đến các phần mềm hỗ trợ cho quản lý Logistics của các Trung tâm phân phối.

Job Requirement

 • Đại học khối ngành kinh doanh và quản lý hoặc Đại học khối ngành khác và có kinh nghiệm liên quan
 • Có kinh nghiệm quản lý 3 năm trở lên (đã giữ qua cương vị Trưởng hoặc Phó một đơn vị kinh tế, hành chánh sự nghiệp, quản lý Nhà nước…ở các cấp cơ sở hoặc cao hơn) hoặc có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tương đương từ 3 năm trở lên

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.