Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

PHÓ PHÒNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG ĐIỆN TOÁN - PHÒNG KẾ TOÁN

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Vice Director
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Other, Executive management, Risk Division, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 30/04/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức bộ máy kế toán: Huấn luyện, hướng dẫn tổng quan thực hiện các nghiệp vụ kế toán trong MMS, Oracle cho các kế toán trưởng và nhân viên kế toán của các đơn vị và kho trung tâm phân phối, các nhân viên kế toán của văn phòng Liên hiệp. Chỉ đạo và hướng dẫn đơn vị thực hiện đợt kiểm kê đầu tiên sau khai trương theo phân công.
 • Thực hiện nghiệp vụ kế toán: Ký sec, ủy nhiệm chi tiền hàng hóa, phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu mua hàng và các loại phiếu khác theo phân công.
 • Thực hiện, triển khai, khai thác và hướng dẫn các ứng dụng MMS, Oracle và các phần mềm hỗ trợ khác cho toàn Liên hiệp. Phối hợp với phòng công nghệ thông tin để xây dụng, phát triển các phần mềm hỗ trợ khác.
 • Xem xét yêu cầu kết nối các phần mềm kế toán của các cơ quan chức năng với các chương trình điện toán nội bộ.
 • Xem xét cách xử lý số liệu sai lệch và phối hợp phòng ban có liên quan để đưa ra giải pháp phù hợp với hệ thống và qui định của Nhà nước, Liên hiệp trong chương trình MMS, Oracle.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/kế toán hoặc kiểm toán.
 • Có kinh nghiệm quản lý 02 năm trở lên (đã giữ cương vị Trưởng hoặc Phó một đơn vị kinh tế, kỹ thuật, quản lý nhà nước....) hoặc đã có kinh nghiệm công tác tại lĩnh vực này ít nhất 03 năm.
 • Am hiểu chương trình MMS, Oracle,…

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.