Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TỔ TRƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (KHÁCH SẠN CHARMANT SUITES CẦN THƠ)

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Can Tho
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Restaurant / Hotel
Deadline to Apply 15/10/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của Khách sạn, bao gồm: PMS, BOH, POS, PABX, Wifi, Doorlock, Router, Firewall,…
- Lập kế hoạch quản lý và báo cáo, đề xuất giải pháp vận hành bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp và đổi mới các thiết bị tất cả các hệ thống thông tin, mạng internet, hệ thống dữ liệu - mạng nội bộ,….theo quy định.
- Lập Kế hoạch Ngân sách Công nghệ thông tin đảm bảo bám sát theo kế hoạch kinh doanh của Khách sạn.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp với Ban Giám Đốc khách sạn và các Trưởng Bộ Phận để chia sẻ, phối hợp thực hiện công việc.
- Tư vấn & tham gia đàm phán cùng BGĐ khách sạn, các TBP liên quan với các nhà thầu, nhà cung cấp các hệ thống, trang thiết bị…
- Nghiệm thu các hạng mục các nhà thầu, nhà cung cấp đã hoàn thành, đảm đúng số lượng - chất lượng như cam kết.
- Khảo sát thường xuyên tình trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị & và các hệ thống liên quan trong toàn khách sạn, phải luôn trong tình trạng hoạt động tốt, đảm bảo vận hành an toàn – hiệu quả.
- Khi phát sinh những vấn đề hay sự cố ảnh hưởng đến khách hay hoạt động kinh doanh cuả khách sạn, thì lập tức tới hiện trường xử lý, giảm tới mức thấp nhất ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của khách sạn. Thẩm định kế hoạch sửa chữa khẩn cấp, làm tốt công tác phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan.
- Đề xuất biện pháp tiết kiệm giảm tiêu hao năng lượng, kéo dài tuổi thọ… để nâng cao hiệu quả vận hành.
- Giám sát công tác bảo trì của các nhà thầu cho các hệ thống, trang thiết bị liên quan trong khách sạn. 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành Công nghệ thông tin.
- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.