Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TỔ TRƯỞNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (Phòng Marketing)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Customer Service
Deadline to Apply 20/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Địa điểm làm việc: 131 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh

Thời gian làm việc: Từ thứ 2  đến sáng Thứ 7

- Đề xuất kế hoạch năm cho công tác dịch vụ KH, chăm sóc KH.

- Đề xuất ngân sách hoạt động trong năm cho công tác dịch vụ KH, chăm sóc KH.

- Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi liên quan đến khách hàng thành viên.

- Đề xuất xây dựng chương trình khuyến mãi liên quan đến chương trình khách hàng thành viên.

- Quản lý và điều hành chương trình khách hàng thành viên.

- Triển khai việc thực hiện các dịch vụ liên quan đến KH.

- Xem xét số lượng in ấn các ấn phẩm phục vụ chương trình khách hàng thành viên.

- Xem xét nội dung, ý tưởng thiết kế các phần mềm tương tác với KH: website, mobile app, kiosk tại siêu thị trước khi trình Phó Giám đốc phụ trách.

- Kiểm tra, giám sát việc cài đặt và báo cáo các chương trình khuyến mãi ĐT cho KH.

- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại từ đơn vị, KH về quyền lợi liên quan đến chương trình khách hàng thành viên theo phân cấp.

- Quản lý công tác khảo sát mức độ hài lòng của KH.

- Đề xuất cải tiến công tác giải quyết khiếu nại phản hồi của KH.

- Đề xuất cho Phó Giám đốc phụ trách cải tiến các chính sách CSKH và phát triển các dịch vụ tiện ích mới để CSKH.

- Soạn thảo nội dung huấn luyện, tham gia công tác huấn luyện các công tác marketing liên quan đến tổ.

- Hỗ trợ soạn thảo, triển khai thực hiện trong bộ phận phụ trách và theo dõi cập nhật mới.

- Quản lý phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực của bộ phận.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành Kinh doanh & quản lý.

- Kỹ năng tin học văn phòng. (Thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point).

- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm công tác tại các vị trí quản lý chăm sóc, quan hệ khách hàng.

- Có kiến thức về xu hướng thị trường, tâm lý khách hàng, trải nghiệm khách hàng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến ngành bán lẻ, tiêu dùng nhanh.

- Có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc và giải quyết vấn đề hiệu quả, kỹ năng thấu hiểu - chia sẻ, kỹ năng đào tạo, kỹ năng tương tác.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, đàm phán, thuyết phục tốt.

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống.

 

 

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.