Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TỔ TRƯỞNG HỖ TRỢ KHO (Kho Lê Minh Xuân - Bình Chánh)

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Competitive
Industry Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Mechanical / Auto / Automotive, Biotechnology, Textiles / Garments / Fashion, Household / Personal Care, Food & Beverage (F&B), Freight / Logistics / Warehouse, Import / Export
Deadline to Apply 26/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

– Phân ca, chấm công, quản lý giờ làm việc và chất lượng công việc của bộ phận phụ trách.

– Phối hợp đối tác cho thuê dịch vụ (bảo vệ, tạp vụ, bốc dỡ…) kiểm tra, đánh giá dịch vụ và báo cáo cho Phó Giám đốc.

– Chịu trách nhiệm công tác hành chánh, bao gồm: cấp phát văn phòng phẩm, đồng phục,..

– Quản lý và phân bổ tài sản, trang thiết bị hợp lý, đáp ứng nhu cầu hoạt động của kho vệ tinh.

– Tuân thủ và kiểm tra việc thực hiện công tác ANTT, ATVSLĐ và PCCN,… tại kho vệ tinh theo đúng quy trình, quy định của đơn vị và Liên hiệp.

– Kiểm tra và quản lý cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng, trang thiết bị vi tính tại kho vệ tinh theo định kỳ.

– Quản lý công tác kiểm soát chất lượng.

– Phối hợp với các bộ phận Công ty trong việc theo dõi hàng tồn kho.

– Kiểm tra tồn kho hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất để có biện pháp xử lý hàng tồn kho và lập báo cáo cho Phó Giám đốc.

– Quản lý công tác chăm sóc khách hàng.

– Tiếp nhận, phân công và trực tiếp phản hồi các biên bản vi phạm của các điểm bán, nhà cung cấp theo phân cấp

– Giám sát công tác tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, ý kiến, thắc mắc từ điểm bán, khách hàng, nhà cung cấp,…

Job Requirement

– Trung cấp trở lên khối ngành Kinh doanh và quản lý hoặc Cao đẳng trở lên khối ngành khác và có kinh nghiệm liên quan.

– Kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí tương đương

– Kiến thức về quy trình, nghiệp vụ quản lý kho và các phần mềm quản lý kho để theo dõi tình hình hàng hóa, tồn kho,... Khả năng sử dụng các thiết bị, máy móc trong kho

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.