Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TỔ TRƯỞNG MAR - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPXTRA LINH TRUNG (THỦ ĐỨC)

Co.opXtra

Work Location Ho Chi Minh (Thu Duc District)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Customer Service, Arts / Creative Design, Event
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description


- Giải quyết các khiếu nại đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng theo phân cấp.

- Tiếp nhận và triển khai các hoạt động quảng cáo khuyến mãi từ văn phòng chính

- Chịu trách nhiệm trang trí siêu thị theo chủ đề quy định

- Tổng hợp số liệu các chương trình khuyến mãi

- Quản lý tồn kho hàng khuyến mãi

- Quản lý thực hiện các chương trình KHTT

-  Chịu trách nhiệm chỉ đạo nhận đơn hàng và phối hợp các bộ phận soạn hàng, giao hàng

Job Requirement


- Tốt nghiệp Cao đẳng kinh tế trở lên 

- Có kỹ năng quản lý, làm việc nhóm, có kinh nghiệm chuyên môn từ 03 năm trở lên

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.