Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRƯỞNG BAN - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KỸ THUẬT SỐ

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Director
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, IT - Hardware / Network, Other, Executive management, Risk Division
Deadline to Apply 30/04/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Triển khai các dự án Kỹ thuật số theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo: Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của Ban (xây dựng, thiết kế các phần mềm, chương trình và hệ thống cơ sở dữ liệu): Thương mại điện tử, nền tảng quản lý Dữ liệu khách hàng SGC – SGC Customer Data Platform, nền tảng quản lý dữ liệu nội bộ SGC – SGC Data Management system và hệ thống báo cáo tự động.
 • Xây dựng quy trình đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao, bảo trì, hỗ trợ khi đưa sản phẩm vào vận hành.
 • Xây dựng quy trình phát triển và quản lý các dự án song song đảm bảo tiến độ chung.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên khối ngành Kinh doanh và quản lý hoặc Máy tính và công nghệ thông tin.
 • Có kinh nghiệm quản lý 03 năm trở lên (đã giữ qua cương vị Trưởng hoặc Phó một đơn vị kinh tế trong lĩnh vực CNTT…ở cấp cơ sở hoặc cao hơn) hoặc công tác tại lĩnh vực này 05 năm trở lên

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.