Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRƯỞNG BỘ PHẬN MARKETING CO.OPSMILE

Co.opSmile

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 Years
Salary Negotiable
Industry Advertising / PR / Communications
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Description

- Tham mưu kế hoạch và ngân sách Marketing hàng năm, tháng, định kỳ cho Phó Giám đốc Kinh doanh.

- Xây dựng kế hoạch công việc tháng của bộ phận.

- Đề xuất cải tiến nhận diện thương hiệu Co.op Smile và xây dựng kế hoạch các hoạt động cải tiến nhận diện thương hiệu Co.op Smile đến khách hàng (các hoạt động branding)

- Theo dõi các tài sản số của công ty (digital marketing) như Fanpage, Website, Zalo,…

- Báo cáo và phân tích hiệu quả của chương trình Marketing cho Phó Giám Đốc Kinh Doanh

- Phối hợp Phòng Marketing của Liên hiệp thực hiện chương trình truyền thông với báo đài.

- Tổ chức triển khai thực hiện và giám sát các chương trình Marketing cho chuỗi Cửa hàng Co.opSmile, Cheers.

- Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình Marketing cho Cửa hàng.

- Giám sát việc thiết kế các hạng mục Marketing và đặt các vật phẩm quảng cáo, khuyến mãi dùng cho Cửa hàng.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chương trình thân thiết các thành viên

- Xây dựng, cải tiến quy trình xử lý, giải quyết, phối hợp công việc liên quan đến bộ phận.

- Phối hợp và cung cấp thông tin, số liệu cho các phòng ban chức năng có liên quan.

- Theo dõi Nhà cung cấp của bộ phận: hợp đồng, tiến độ thực hiện, nghiệm thu - quyết toán, thầu các hạng mục liên quan,… và đề xuất cho Ban Giám đốc việc tổ chức đánh giá KPIs của NCC

- Quản lý phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực.

- Kiểm tra và quản lý hồ sơ theo chuẩn ISO.

- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc phân công.

 

Job Requirement

  • Đại học trở lên nhóm ngành Báo chí và truyền thông hoặc Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh.
  • Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương.
  • Ngoại ngữ: bậc 1 hoặc tương đương
  • Kinh nghiệm làm việc 2 năm

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.