Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI

Co.opSmile

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate
Deadline to Apply 31/03/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Description

Công việc yêu cầu:

 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các chỉ tiêu và hoạt động của bộ phận Phát triển mạng lưới.
 • Phân tích tổng hợp, báo cáo cho Ban Giám Đốc về tình hình các mặt bằng của công ty, nhu cầu khách hàng và số liệu thị trường
 • Kiểm soát việc triển khai và quản lý kế hoạch mạng lưới hằng năm theo KPIs của Bộ phận đảm bảo đạt chỉ tiêu cả về chất lượng và số lượng.
 • Tổ chức, hướng dẫn đào tạo và phân công các CBNV trong BP việc tìm kiếm mặt bằng phù hợp với tiêu chí mặt bằng của Co.opsmile và Cheers, đáp ứng mục tiêu chất lượng được giao.
 • Làm việc với chủ mặt bằng/ chủ đầu tư theo sự phân công, đề ra các giải pháp giải quyết với các bên liên quan để có được mặt bằng hoặc thanh lý mặt bằng một cách hiệu quả nhất.
 • Phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan nhằm rà soát mặt bằng về tính phù hợp về quy hoạch mạng lưới tổng thể, các tiêu chí đánh giá và thẩm định mặt bằng tìm kiếm nhằm tham mưu cho Ban Giám đốc về mặt bằng hiệu quả nhất.
 • Tổng hợp các báo cáo quan sát và trình dự toán kinh phí đầu tư của các cửa hàng và gửi các bộ phận liên quan để thẩm định tính khả thi.
 • Phối hợp với các bộ phận & hoàn tất hồ sơ theo ISO, pháp lý cho việc triển khai mặt bằng cửa hàng.
 • Xây dựng, cải tiến quy trình xử lý, giải quyết, phối hợp công việc liên quan đến bộ phận.
 • Tham mưu đề xuất xây dựng, cập nhật và cải tiến các quy trình phát triển mạng lưới cửa hàng.
 • Kiểm tra và quản lý hồ sơ theo chuẩn ISO.
 • Thực hiện các công việc khác do Ban giám đốc phân công.

 

Job Requirement

 • Đại học trở lên khối ngành Kinh doanh và quản lý.
 • Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương.
 • Ngoại ngữ: bậc 1 hoặc tương đương
 • Kinh nghiệm làm việc 2 năm

 

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.