Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRƯỞNG BỘ PHẬN THU MUA (KHÁCH SẠN CHARMANT SUITES CẦN THƠ)

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Can Tho
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 2 Years
Salary Negotiable
Industry Restaurant / Hotel, Quality Control (QA/QC), Executive management, Risk Division, Manufacturing / Process, Finance / Investment, Event, Consulting, Accounting and Finance Division, Purchasing / Merchandising, Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 15/10/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Tham mưu – tư vấn Kế Toán Trưởng & Quản lý bộ phận các mặt hàng cùng chủng loại theo yêu cầu với tính năng ưu việt hơn, giá tốt hơn – tiết kiệm chi phí hoạt động của bộ phận và của khách sạn.
- Thực hiện đầy đủ các thủ tục – quy trình mua sắm của khách sạn trình Kế Toán Trưởng thẩm định & phê duyệt trước khi tiến hành.
- Báo cáo TGĐ hàng tháng theo quy đinh Kết quả hoạt động mua sắm trong tháng. Báo cáo tất cả các sự việc – vướng mắc, liên quan chứng từ thuế, quy định tài chính… và đề xuất phương án & nhận chỉ đạo xử lý – khăc phục.
- Thường xuyên cập nhật các chính sách pháp luật liên quan hoạt động mua sắm của khách sạn và đề xuất điều chỉnh quy định phù hợp, đảm bảo quyền lợi của Công ty – khách sạn, mọi hoạt động của khách sạn luôn xuyên suốt và tuân thủ pháp luật toàn diện.
- Kiểm tra cẩn thận về số lượng, chủng loại, tính năng… các hàng hóa – vật dụng, trang thiết bị, thời gian cần dùng….của các Trưởng Bộ Phận yêu cầu. Tìm các nhà cung cấp để so sánh thương thảo với giá tốt nhất, phù hợp với các yêu cầu, điều khoản thanh toán & giao hàng & bảo hành – bảo dưỡng thuận tiện nhất cho khách sạn để tiến hành làm Đề xuất trình Tổng Giám Đốc khách sạn phê duyệt.
- Quản lý & kiểm soát tất cả hoạt động mua sắm hàng hóa cho khách sạn của Nhân Viên Thu Mua, đảm bảo việc thu mua luôn tuân thủ đầy đủ quy trình và được phê duyệt của các cấp có thẩm quyền, các báo cáo, sổ sách chứng từ hoàn chỉnh.
- Thực hiện các Báo cáo định kỳ cho Kế Toán Trưởng đầy đủ và đúng ngày theo qui định.
- Đảm bảo về mức chi tiêu thực tế của bộ phận luôn hợp lý – hiệu quả, nằm trong kế hoạch, dự toán.
- Chịu trách nhiệm huấn luyện cho nhân viên thông qua các chương trình và chiến dịch đào tạo của bộ phận, của khách sạn đề ra.
- Quản lý – sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhân lực…đúng mục đích công việc, tiết kiệm và không sử dụng phung phí, cho mục đích cá nhân.
- Luôn tìm tòi các sản phẩm mới, nhà cung cấp… liên quan hoạt động khách sạn, với tính năng – hiệu quả cao hơn, giá & điều khoản thanh toán cạnh tranh.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành Kế toán – Kiểm toán/ chuyên ngành Tài chính – ngân hàng/chuyên ngành Tài chính – doanh nghiệp hoặc khối ngành khác có kinh nghiệm liên quan.
- Có kinh nghiệm 02 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Vi tính: Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
 

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.